Lesznowola

  • Biuro Usług Geodezyjnych Adam Bukowiński

    Ustalenie granic nieruchomości (Wznowienie / wyznaczenie /rozgraniczenie nieruchomości)Prosimy zwrócić szczególną uwagę na słowa wznowieniei wyznaczenie granic bowiem są to zupełnie inneczynności.Przebieg granic nieruchomości ustala się w oparciu o badaniedokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego ikartograficznego. Jeżeli istnieją dokumenty, z których wynika, żegranice nieruchomości zostały wcześniej ustalone i utrwalone nagruncie, to na ich podstawie geodeta szuka tych punktów, anastępnie ustala czy ich położenie jest zgodne z dokumentacjąistniejącą w zasobie geodezyjnym i…
    ul. Andersena 11 Lesznowola
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Lesznowola