Mokotów

 • Inwestgeo Usługi Geodezyjne Przemysław Mazur Inwestgeo, geodeta

  -sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej orazanalogowej,-pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieciuzbrojenia terenu,-powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków,lokali, budowli,sieci iinfrastruktury uzbrojenia technicznego terenu ,-inwentaryzacje architektoniczne,-pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ichwyników,-opracowywanie przestrzennych, numerycznych modeli ukształtowaniapowierzchni terenu,-sporządzanie mapy zasadniczej i map syt.-wys. w postacinumerycznej orazanalogowej,-kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji pomiary wykonywane wceluustalenia objętości mas ziemnych,-pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli geodezyjnebadaniegeometrii budowli i urządzeń przemysłowych,-projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej…
  wka 36 Marcelin
 • Grozny Studio Geodeta

  Oferujemy Państwu pełen komplet usług geodezyjnych, w tym:TyczenieInaczej wytyczenie - to pomiary geodezyjne wykonywane przezgeodetę, polegające na zanaczeniu na gruncie punktówcharakterystycznych projektu.InwentaryzacjageodezyjnaInwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza  to wproceswniesienia elementów podziemnych i nadziemnych na mapę zasadniczą.Kompleksowageodezyjna obsługa inwestycjiKompleksowa obsluga inwestycji to szereg prac godezyjnychrozkładających się na cały okres budowy budynku. Od tyczeniafundamentów i osi budynku do monitoringu przemieszczeń pionowych ipoziomych na najwyższych kondygnacjach inwestycji.Mapa do celówprojektowychMapa do celów projektowych - mapa do…
  ul. Czarnomorska 17 Mokotów
 • Geometric Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Grzegorz Kwaśnik

  OFERTA _____________________________________ -sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej, -pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu, -powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków,lokali, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu , -inwentaryzacje architektoniczne, -pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników, -opracowywanie przestrzennych, numerycznych modeli ukształtowania powierzchni terenu, -sporządzanie mapy zasadniczej i map syt.-wys. w postaci numerycznej oraz analogowej, -kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji, -pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości…
  ul. Augustówka 36 p.521 Warszawa Marcelin
 • Przyjmujemy też zamówienia składane

  Inne oferty pracy naGeoforum.plŹródło: MIiR«« powrótzgłoś błąd archiwumreklama
  ul. Narbutta 40/20 Mokotów
 • Przyjmujemy też zamówienia składane Warszawa

  reklamaPrawdopodobnie na początku lipca poznamy treść „Tez do projektuustawy o samorządzie zawodowym geodetów i kartografów”. CzłonkowieZespołu roboczego ds. opracowania ...Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął przetargna kontrolę i monitoring konwersji baz danych państwowego zasobugeodezyjnego i kartograficznego szczebla ...Na nowych studentów geodezji i kartografii czeka w tym roku ponad4,8 tys. miejsc na studiach I stopnia (inżynierskich), z czegoblisko 2,9 tys. w szkołach publicznych. W ...Dzisiaj (10 czerwca) odbyło się połączone posiedzenie senackichkomisji…
  ul. Narbutta 40/20 Mokotów
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Warszawa