Grozny Studio Geodeta

Kontakt email, www
ul. Czarnomorska 17 zobacz inne firmy z Czarnomorska
02-758 Mokotów , woj. Mazowieckie

Usługi geodezyjne

Obsługa inwestycji

Mapy

Specjalizacje:

  • Usługi geodezyjne
  • Obsługa inwestycji
  • Mapy

O nas

Oferujemy Państwu pełen komplet usług geodezyjnych, w tym:TyczenieInaczej wytyczenie - to pomiary geodezyjne wykonywane przezgeodetę, polegające na zanaczeniu na gruncie punktówcharakterystycznych projektu.InwentaryzacjageodezyjnaInwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza  to wproceswniesienia elementów podziemnych i nadziemnych na mapę zasadniczą.Kompleksowageodezyjna obsługa inwestycjiKompleksowa obsluga inwestycji to szereg prac godezyjnychrozkładających się na cały okres budowy budynku. Od tyczeniafundamentów i osi budynku do monitoringu przemieszczeń pionowych ipoziomych na najwyższych kondygnacjach inwestycji.Mapa do celówprojektowychMapa do celów projektowych - mapa do projektuDokument niezbędny przy wszystkich projektach wymagającychzgłoszenia, bądź uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonujemy równieżna życzenie klienta wersję numeryczną mapy do projektu.Mapa numerycznaWektoryzacja skanów mapy zasadniczej SURE. Skanowanie, wektoryzacjai kalibracja map.Pomiary powierzchnilokaliPomiary powierzchni lokali użytkowych, hal i pomieszczeńmieszkalnych  za pomocą techniki laserowej z bardzo dużądokładnością.Uzgadnianie ZUDZUD - uzyskanie opinii ZUDP której załącznik stanowi mapa do celówprojektowych wraz z przygotowanym projektem.