Jarosław Kunka

Kontakt email, www
ul. Śląska 9 zobacz inne firmy z Śląska
73-100 Siwkowo , woj. Zachodniopomorskie

Usługi geodezyjne

Obsługa inwestycji

Mapy

Inwentaryzacje powykonawcze

Wytyczenia obiektów budowlanych

Podziały działek

Specjalizacje:

  • Usługi geodezyjne
  • Obsługa inwestycji
  • Mapy
  • Inwentaryzacje powykonawcze
  • Wytyczenia obiektów budowlanych
  • Podziały działek

O nas

W ramach naszej działalności wykonujemy:Mapy do celów projektowych  (tzw. wtórniki),Mapy do celów urbanistycznych,Wytyczenia obiektów na gruncie  (wyznaczenie projektu wterenie),Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze  (w trakcie i pozakończeniu budowy),Podziały nieruchomości,Wznowienia i wskazania granic nieruchomości,Rozgraniczenia nieruchomości,Ustalenia linii brzegowych wód płynących,Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,Kompleksowe obsługi inwestycji,Sprawdzanie pionowości słupów, masztów, kominów itp.Pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych,Pomiary odkształceń obiektów budowlanych,Pomiary sprawdzające geometrię jezdni torów podsuwnicowych,Inwentaryzacje budowlano-montażowe sprawdzające zgodnośćbudowli z projektem,Pomiary o charakterze inwentaryzacjibudowlano-architektonicznej,Pomiary powierzchni np. zasiewów, upraw, sposobu użytkowanianieruchomości, itp.Pomiary objętości mas ziemnych,Różne nietypowe prace pomiarowe,Prace biurowe związane z grafiką rastrową, wektorową ihybrydową.Ponadto dla  spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,ewidencji gruntów i geodezjiProwadzimy doradztwo dotyczące postępowań administracyjnych isądowych,Występujemy z upoważnienia strony w postępowaniachadministracyjnych,Opracowujemy opinie prawne i ekspertyzy techniczne.