Mazowieckie

 • Inwestgeo s.c.

  Profesjonalna Firma Geodezyjna InwestGEOGeodezja Otwock , Geodeta Otwock - InwestGeo Firma świadczy kompleksowe usługi geodezyjne.Na rynku usług geodezyjnych działa od kwietnia 1996 roku,a jej właściciele posiadają ponad 25 letnie doświadczenie wzakresie geodezji.Kontakt :ul. Górna 305-400 Otwocktelefon 22 788-30-69fax 22 779-36-37email biuro@inwestgeo.com.pl
  ul. Górna 3 Otwock
 • North Usługi Geodezyjne i Projektowe Paweł Piotrkowicz

  O świadczonych przez nas usługach...Szanowni Państwo.Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne i projektowe dla klientówindywidualnych, firm budowlanych, branżowych, instytucji, urzędów,biur projektowych, architektów, developerów.Wykonujemy pracę na terenie powiatów wołomińskiego i legionowskiegooraz miasta stołecznego Warszawy.Serdecznie zapraszamy do współpracy!
  Pl. Grzybowy 14 Kobyłka
 • Geodeta uprawniony mgr inż. Andrzej Łuba - geodezja, mapy, wytyczenia

   Wykonujemy wszelkie prace geodezyjne szybko, tanio,profesjonalnie. adres biura04-719 Warszawa ul. Krupnicza 1atel. 501 262 080tel. 22 615 29 26adres poczty: andrzejluba@onet.pl lokalizacja biura:http://www.zumi.pl/2088818,Geodeta_uprawniony_mgr_inz._Andrzej_Luba_-_geodezja__mapy__wytyczenia,Warszawa,firma.html       
  Al. Bohaterów Warszawy 26 Warszawa
 • Kartoplot Usługi Geodezyjne i Kartograficzne B Czajkowska Urban D Urban

  KARTOPLOT Menu główne: TYM JEDZIMY DO PRACY TYM MIERZYMY TYM OBLICZAMY (WYRÓB WłASNY) TYM TEż OBLICZAMY (WYRÓB ZEWNÊTRZNY) TYM RYSUJEMY STÂ¥D CZERPIEMY WIEDZÊ |
  Barona Smukłego Henryka 1 Piaseczno
 • Geotor Usługi Geotechniczne i Geologiczne

  badania podłoża gruntowego dla potrzeb  budownictwa jedno- i wielorodzinnego;    dokumentacje i opracowania określające warunki gruntowo-wodne dla celów projektowych    (opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego);    dokumentacje geologiczno-inżynierskie i projekty badań geologicznych;    badania nośności i badania zagęszczenia gruntu;    badania geologiczne dla potrzeb budowy  przydomowych oczyszczalni ścieków;    badania gruntów i wód gruntowych pod kątem występowania zanieczyszczeń metalami ciężkimi;    substancjami ropopochodnymi oraz związkami organicznymi (w tym WWA, BTEX, PCB, VOX)         Obsługa geotechniczna realizacji…
  ul. Łąkocińska 12 lok. 3 Warszawa Warszawa
 • Nowe Lipiny

  Zakres usług Mapy do celów projektowych w opracowaniu klasycznym, w opracowaniu numerycznym (AutoCAD, Geomap, Microstation), Uzgodnienia w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUD) projektów urządzeń infrastruktury technicznej, projektów drogowych (uzgodnienia, również w opracowaniu numerycznym (AutoCAD, Geomap). Podziały nieruchomości i inne opracowania geodezyjno-prawne analizy oraz badania stanu prawnego nieruchomości, wstępne projekty podziału nieruchomości, badania ksiąg wieczystych. Obsługa inwestycji w budownictwie tyczenie osi konstrukcyjnych, inwentaryzacje powykonawcze budynków, inwentaryzacje powykonawcze lokali. Dodatkowe prace informatyczno…
  Nowe Lipiny ul. Poprzeczna 13 Wołomin Wołomin
 • Geostar Usługi Geologiczne, Geodezyjne i Górnicze

  Firma GEOSTAR specjalizuje się w kompleksowejobsłudze Inwestora pragnącego prowadzić eksploatację wybranejkopaliny. Wspieramy i pomagamy Klientowi przebrnąć całą procedurę,począwszy od podjęcia decyzji o inwestycji, poprzez etaprozpoznania złoża a skończywszy na otrzymaniu koncesji naeksploatację. W trakcie eksploatacji, na życzenie Klientaprowadzimy bieżącą obsługę mierniczo-geologicznąkopalni. Nie pozostawiamy także Inwestora samego z problemem zapewnienianadzoru górniczego nad prowadzonym wydobyciem - zapewniamy nadzórkierownika ruchu zakładu górniczego. W firmieGEOSTAR znaleźli zatrudnienie specjaliściposiadający zatwierdzenia i uprawnienia, pozwalające dokumentowaćdowolne złoże…
  Al. Nowaka-Jeziorańskiego Jana 25 Radom
 • Grozny Studio Geodeta

  Oferujemy Państwu pełen komplet usług geodezyjnych, w tym:TyczenieInaczej wytyczenie - to pomiary geodezyjne wykonywane przezgeodetę, polegające na zanaczeniu na gruncie punktówcharakterystycznych projektu.InwentaryzacjageodezyjnaInwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza  to wproceswniesienia elementów podziemnych i nadziemnych na mapę zasadniczą.Kompleksowageodezyjna obsługa inwestycjiKompleksowa obsluga inwestycji to szereg prac godezyjnychrozkładających się na cały okres budowy budynku. Od tyczeniafundamentów i osi budynku do monitoringu przemieszczeń pionowych ipoziomych na najwyższych kondygnacjach inwestycji.Mapa do celówprojektowychMapa do celów projektowych - mapa do…
  ul. Czarnomorska 17 Mokotów
 • ALTUS Grzegorz Krasoń

  Oferta usług geodezyjnych firmy ALTUS Oferta usług geodezyjnych warszawskiej firmy ALTUS z siedzibą w dzielnicy Białołęka skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jaki i biznesowych oraz instytucji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową propozycją: mapy do celów projektowych okazania/wznowienia punktów granicznych tyczenie budynków pomiary pionowości (szyby windowe, budowle wysokie) pomiary powierzchni (lokale, mieszkania, hale) inwentaryzacje architektoniczne uzgodnienia projektów w ZUD pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych inwentaryzacje powykonawcze budynków…
  ul.Świderska 109K/30 Warszawa Warszawa
 • Pracownia Geodezyjna LOGITON Łukasz Pękacki,

  PKIG powstało z inicjatywy połączeniatrzech firm geodezyjnych. PKIG działa od 2009 r. Zespół PKIG obecnie składa się z 20 osób. Polskie Konsorcjum Inwestycyjno Geodezyjne jestzrzeszeniem firm z branży geodezyjnej. Zawiązanie strategicznejwspółpracy umożliwiło nam uzupełnienie doświadczeń orazumiejętności. Efektem współpracy jest szeroki wachlarzświadczonych usług, mobilność, doświadczona kadra uprawnionychgeodetów oraz wysoka jakość świadczonychusług.Do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy ponad 1000projektów. Nad jakością wszystkich instrumentów pomiarowychczuwa renomowana firma Leica Geosystem, tak aby pomiary wykonywanebyły jak najlepszymi…
  ul. Wernera 33/37 Zakrzew
 • Geometric Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Grzegorz Kwaśnik

  OFERTA _____________________________________ -sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej, -pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu, -powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków,lokali, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu , -inwentaryzacje architektoniczne, -pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników, -opracowywanie przestrzennych, numerycznych modeli ukształtowania powierzchni terenu, -sporządzanie mapy zasadniczej i map syt.-wys. w postaci numerycznej oraz analogowej, -kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji, -pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości…
  ul. Augustówka 36 p.521 Warszawa Marcelin
 • Geometricus Geodezja

  Jesteśmy  dynamicznie rozwijającą się firmą działającąna rynku od 2001r. Swoje prace realizujemy na terenie Warszawy orazpowiatu wołomińskiego i legionowskiego. Na wymagającym rynkugeodezyjnym, wyprzedzamy konkurencję poprzez dyspozycyjność,mobilność i energiczność w realizowaniu zleceń. Naszym celem jestszybka i fachowa obsługa oraz zadowolenie klienta.Firmę tworzą wyspecjalizowani geodeci z wieloletnimdoświadczeniem. Dzięki nim oraz dobrej organizacji pracy zleceniawykonywane są na bieżąco a ceny usług w naszej firmie nie sąwygórowane.Zapraszamy do współpracy inwestorów, biura projektowe, firmy,instytucje.
  Pl. Zdanowskiego Stanisława 2 Zagościniec
 • Biuro Geodezyjne Pryzmat Patryk Opala Geodezja, usługi geodezyjno-kartograficzne

  Jesteśmy firmą świadczącąusługi geodezyjno – kartograficzne dla klientów indywidualnych,firm oraz instytucji.  Wszystkie zlecone nam zadaniawykonujemy terminowo z należytą starannością idokładnością.Wykorzystujemy profesjonalny sprzęt pomiarowynajwyższej klasy takich marek jak Topcon, Leica.Gwarantujemy wysoką jakość naszych usług, atrakcyjne cenyoraz krótkie terminy realizacji. Współpracujemy z wieloma firmamiprojektowymi, budowlanymi, które pomogą w realizacji Waszejinwestycji.Wykonujemy szeroki zakresusług, poczynając od map do celów projektowych, pełnej obsługiinwestycji, aż po szczegółowe inwentaryzacje powykonawcze obiektówbudowlanych. Realizujemy usługi geodezyjne związane znieruchomościami -…
  ul. Gradowskiego 9 Radzanowo
 • PIOTR SANKOWSKI

  Usugi GeodezyjnePIOTR SANKOWSKItel. 0 508 278 868geosan@geosan.plul. Guszca 602-859 WarszawaRealizujemy peen zakres robt geodezyjnych, takich jak:kompleksowa obsuga inwestycjipomiary realizacyjne i inwentaryzacyjnewytyczenia i inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu (wodocigi,kanalizacje, gaz, itp.)sporzdzanie map do celw projektowychsporzdzanie map numerycznychrozgraniczenia nieruchomocipodziay nieruchomociwznowienia granicscalanie dziaekobliczenia mas ziemnychkomputerowe opracowanie dokumentacjiwszelkie pomiary geodezyjne
  ul. Głuszca 6 Ursynów
 • Firma Geodezyjna Geo-Tex Geodezja, geodeta

  Oferta na wykonywane usługi: Rozgraniczenia nieruchomości Podziały nieruchomości Wznowienia granic działki Wyrysy z ewidencji Mapy do celów sądowych Aktualizacja mapy Tyczenie budynków i budowli Inwentaryzacja budynków i budowli Tyczenie urządzeń podziemnych Inwentaryzacja urządzeń podziemnych Uzgadnianie dokumentacji projektowej - ZUD Geodezyjna obsługa inwestycji Wycena nieruchomości Pomiary powierzchniowe
  ul. Górczewska 179 Warszawa Wola
 • Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Piętka

  Wykonujemy:Mapy do celów projektowychAktualizacje mapPomiary realizacyjnePomiary sytuacyjno-wysokościoweInwentaryzacjeUzgodnienia projektów w ZUDObsługę inwestycjiMapy prawneNasze usługi świadczymy na terenie powiatu legionowskiego inowodworskiego.Współpracujemy z urzędami gmin, przedsiębiorstwami wodociągów ikanalizacji, Zakładem Energetycznym, Gazownią Warszawską oraz zfirmami prywatnymi i inwestorami indywidualnymi.Staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów dbając o możliwienajkrótsze terminy realizacji zleceń oraz umożliwiając negocjowaniecen. Jesteśmy dyspozycyjni i możemy dostosować się do Twojegoczasu.Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w PZU SA
  ul. Kujawska 30 05 Legionowo
 • Wojciech Gancarczyk

  W mojej ofercie znajdą państwo między innymi: Pomiary geodezyjne - realizacyjne i inwentaryzacyjne Mapy do projektu - tradycyjne i numeryczne Uzgodnienia ZUD Mapy do celów prawnych Pomiary dla utworzenia numerycznego modelu terenu Kompleksowa obsługa inwestycji Pomiary osiadań i przemieszczeń Projektowanie - architektura, grafika, reklama
  Majdańska 1 Warszawa Warszawa
 • 05-870 Błonie

  Oferujemy szeroki zakres usług geodezyjnych: POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE: mapy do celów projektowych; uzgodnienia projektu w ZUDP; mapy zasadnicze; mapy numeryczne; wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu; GEODEZJA INŻYNIERYJNA I PRZEMYSŁOWA: zakładanie osnów realizacyjnych; kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych; monitoring - pomiary pionowych i poziomych przemieszczeń realizowanego obiektu oraz obiektów sąsiednich; inwentaryzacja powykonawcza obiektów; badanie pionowości szybów windowych; pomiary przy budowie dróg, mostów, wiaduktów i innych obiektów inżynierii wodnej i lądowej;…
  3-go Maja 5 lok.11 Błonie
 • Wapdeco P Dziubak i Spółka

  Wapdeco - geotechnika Warszawa, usługi geodezyjne, usługi geologiczne Warszawa ul. Batorego 39 tel.fax 825-86-93 WAPDECO
  Pl. Wolności 10 Warszawa
 • GEOimpuls usługi geodezyjne Robert Olszewski

  PP LEDAR Sp. z o.o. - KontaktPP LEDAR Sp. z o.o.Kontakt Zapytania można wysyłac
  266 Żabia Wola
 • Usługi Geodezyjne Wojciech Wilczewski Geodezja

  Uzyskanie pozwolenia na budowę jest niezbędne, by móc wybudowaćswój dom zgodnie z polskim prawem. Warto więc się dowiedzieć, conależy zrobić, by takie pozwolenie otrzymać. Po pozwolenie nabudowę trzeba udać się do starosty, który rozpatruje wnioski osób,które mają prawo do danego terenu. Uzyskiwanie pozwolenia składasię z kilku kroków. Pierwszym etapem jest otrzymanie wpisu zMiejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, można teżwykorzystać warunki zabudowy. Potem konieczne jest zleceniegeodecie stworzenia mapy do celów projektowych w…
  Lipinki
 • Geo-Sat s.c. Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

  Geo-Sat. s.c czyli Dorota Mandziak i Arek Jóżwicki. Jesteśmyabsolwentami Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji i SystemówInformacji Przestrzennej . Indywidualnie działaliśmy na rynku wlatach 1995-2008. W 2008 roku skonsolidowaliśmy siły i działamywspólnie.Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych jak również firmy,instytucje i urzędy. Rejonem na którym najczęściej działamy jestteren Powiatu Otwockiego.Młoda kadra naszego zespołu pozwala nam być na bieżąco z nowymitechnologiami.Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy firmy Leica - GPS ,totalstation.Aktualnie w naszej firmie realizowany jest staż…
  Rataja Macieja 1 Otwock
 • Przyjmujemy też zamówienia składane

  Inne oferty pracy naGeoforum.plŹródło: MIiR«« powrótzgłoś błąd archiwumreklama
  ul. Narbutta 40/20 Mokotów
 • GeoCube Usługi Geodezyjne

  Używamy plików cookies i podobnych technologii w celu realizacjiusług oraz statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmianyustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na zapisaniei dostęp do tych plików. Więcej szczegółów, w Polityceprywatności . xzamknij
  Morska 74 Warszawa
 • Geodeta Uprawniony Inż Robert Głuchowski

  Zakres prac: - mapy do celów projektowych - uzgodnienia dokumentacji w ZUD - Pomiary realizacyjne: · Tyczenie działek · Tyczenie budynków · Tyczenie sieci uzbrojenia terenu - Inwentaryzacje · Inwentaryzacje budynków · Inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu - Mapy do celów prawnych: · Mapy  podziałowe · Mapy do celów sądowych · Wyrysy z ewidencji gruntów
  ul.Zgrupowania Żmija 21a m.4 Warszawa Warszawa
 • Kałaska Tomasz Usługi Geodezyjne

  O firmie Usługi Kontakt Wieże Linki English version mgr inż. TomaszKałaska - geodeta uprawniony Nasza firma istnieje od 1998 roku.Bazujemy na doświadczeniu zawodowym zdobywanym od początku latosiemdziesiątychw w kilku znanych przedsiębiorstwachgeodezyjnych.Współpracowaliśmy z wieloma dużymi wykonawcami, takimi jak BUDIMEXoraz ZAB-BUD. Posiadamy bardzo dobrą znajomość specyfiki polskiegorynku usług dla budownictwa.Wykonujemy szerokie spektrum prac geodezyjnych począwszy odcałościowej obsługi geodezyjnej dużych inwestycji budowlanych, askończywszy na drobnych zleceniach od osób prywatnych.Obszarem naszej pracy jest Warszawa…
  Konstytucji 5/73 Stare Miasto
 • Usługi Geodezyjne Geodeta, podział działki, mapa

  Usługi geodezyjneoferowane na obszarze powiatu piaseczyńskiego -Gmina Piaseczno,Lesznowola, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Tarczyn.Doświadczenie, profesjonalizm oraz najnowsze technologie stosowanew branży, jaką jest geodezja pozwalają na oferowanie klientomszerokiego zakresu usług.W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt.
  Bartoka Beli 27 Góra Kalwaria
 • Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Geoart s.c. Kluskiewicz D Sitarski A

  Mierzymy wysoko...Nasze Biuro powstało w lipcu 1997 roku, jako spółka cywilnazałożona przez Dariusza Kluskiewicza i Arkadiusza Sitarskiego.Początkowo siedziba Biura mieściła się w domu prywatnym, w sierpniu1997 przenieśliśmy się do budynku Banku Pekao S.A. przy ul.Wyzwolenia 31. Od lutego 2003 r. nową siedzibą Biura jest lokal nr12 w budynku mieszczącym się przy Placu Piłsudskiego 6C. Budynekpołożony jest w centrum Żuromina, 30 m od Starostwa Powiatowego iUrzędu Miasta.Coś więcej?Filarem i chlubą naszego…
  Plac Józefa Piłsudskiego 6 Żuromin
 • Rafał Olewniczak

     Właściciel firmy swoje doświadczenie zdobywał pracując przez 9lat w Geoblok BK Sp. z o.o. Następnie, uzyskawszy w 2005 r.uprawnienia Głównego Geodety Kraju nr 19077 zawiązał spółkę cywilnąGeoida.    Od 2011r. firma ta przekształciła się wComplexGeo, której terenem działania jest województwo mazowieckie,a w szczególności powiaty: pruszkowski, grodziski, piaseczyński,warszawski zachodni, jak również m.st. Warszawa.    Wiedza i doświadczenie w zakresie naszejdziałalności pozwala wykonywać nam prace na wysokim poziomie,szybko i co za tym idzie w…
  ul. Prusa 10/74 Pruszków