Podlaskie

 • Wróbel Pracownia Geodezyjno-Kartograficzne s.c.

  Wykonujemy następujace prace geodezyjne:mapy sytuacyjno-wysokościowe tradycyjnemapy sytuacyjno-wysokościowe w systemie numerycznymwytyczenia obiektów budowlanychinwentaryzacje powykonawczewznowienia znaków granicznychrozgraniczenia i podziały działekgeodezyjne obsługi budówpomiary zasiewówoprogramowanie do Casio FX 880P
  podlaskie 17 Knorydy Podleśne
 • Przedsiębiorstwo usług geodezyjnych i kartograficznych Miara Inż Marek Szczepański

  Inwentaryzacja budynku i geodeta Warszawa - Miara s.c. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych. Profesjonalne usługi z zakresu geodezji i pomiarów kartograficznych. Zapraszamy!
  Ul. Kopalniana 6 Warszawa
 • Geo-Pomiar Hubert Włostowski

  1. podziały nieruchomości2. wznowienia granic3. wykazy zmian gruntowych i budynkowych4. mapy co celów prawnych5. mapy co celów projektowych6. uzgodnienia projektowe ZUD7. tyczenia i inwentaryzacje powykonawcze:   a/ budynków i budowli,   b/ przyłączy: wodociągowych, kanalizacyjnych,        elektrycznych,gazowych, telekomunikacyjnych,   c/ obiektów drogowych, przemysłowych8. geodezyjna obsługa inwestycji9. pomiary powierzchni użytkowych budynków10. pomiary przemieszczeń11. pomiary powierzchni hałd12. badanie pionowości wież, masztów, kominów13. pomiary linii energetycznych14. pomiary dla geologów15. mapy batymetryczne16. mapy numeryczne17. inne na życzenie klienta.SKONTAKTUJ…
  Kobielska 96 Brzóski Stare
 • Geo-Inwest Usługi Geodezyjne mgr inż. Łukasz MoŸdzierski

  Zakres naszych usług: Wykonujemy mapy w formie tradycyjnej i numerycznej: mapy dla celów projektowych mapy sytuacyjno-wysokościowe mapy zasadnicze mapy dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Podziały i ustalenia granic nieruchomości: podziały nieruchomości ustalenie granic nieruchomości wskazanie granic nieruchomości Pomiary realizacyjne i inwestorskie: wytyczenia budynków i budowli wytyczenia przebiegu uzbrojenia podziemnego wytyczenia przebiegu przyłączy przydomowych inwentaryzacje powykonawcze budynków i budowli obliczanie mas ziemnych Oraz inne usługi geodezyjno-kartograficzne.
  16- 100 Sokółka, osiedle Centrum 17 (wejście od tyłu budynku) Sokółka
 • THEO Agencja Nieruchomości

   Firma naszawykonuje usugi geodezyjne od wielu lat. W1997 rozszerzylimydziaalno o o porednictwo w obrocienieruchomociami. Peenpakiet usug :dokumentacja docelw prawnych (wyrysy, podziay)mapy do celwprojektowychpomiaryrealizacyjneinwentaryzacjewznowienia irozgraniczeniainne      Krtkieterminy i niskie ceny.
  Ul. Gwarna 12 Augustów
 • Intergeo Usługi Geodezyjne Robert Pytel

   INTERGEO Usługi Geodezyjne!9-200 Grajewo, ul. Mickiewicza 6Atel.: (086) 272-64-84   Robert PytelGeodeta Uprawniony Usługi:wyrysy i mapydo celwprojektowychpodziałynieruchomościgeodezyjnaobsługa inwestycjiwytyczenie iinwentaryzacja powykonawczaobiektw  
  Grajewo
 • ABC Usługi Geodezyjne Geodezja, geodeta

  FirmaSTRONA W BUDOWIEABC USLUGI GEODEZYJNEul. Liniarskiego 5 lok U615-420 Bialystoktel. 509-301-891tel. 505-099-041
  ul. Liniarskiego 5 Białystok
 • Zbigniew Piszczatowski Geodezja, Wycena Nieruchomości

  GEODEZJAGEODEZJAW dziedzinie geodezji wykonujemy:  Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych (budynków,budowli, sieci i przyłączy infrastruktury podziemnej i naziemnej) -w formie analogowej lub numerycznej,Mapy zasadnicze (w formie analogowej lub numerycznej),Wytyczenie budynków, budowli, sieci i przyłączy infrastrukturypodziemnej i naziemnej,Inwentaryzację powykonawczą budynków, budowli, sieci i przyłączyinfrastruktury podziemnej i naziemnej,Podziały nieruchomości zurbanizowanych, rolnych i leśnych,Połączenia nieruchomości zurbanizowanych, rolnych i leśnych,Rozgraniczenia,Wznowienia znaków granicznych oraz okazania granic ewidencyjnych,Mapy do celów prawnych,Ekspertyzy, badanie i regulacje stanów prawnych (m.in.…
  Stołeczna 1 Białystok