Warmińsko-mazurskie

 • Abot Sp. z o.o.

  Nasz celABOT B&J spółka z o.o. w Olsztynie powstało w 2002 roku zprzekształcenia firmy PHUP ABOT Jesteśmy więc organizmem młodym - itak, jak każdy młody organizm pragniemy szybko rosnąć i rozwijaćsię, zwłaszcza, że przedmiot naszej działalności - tworzywasztuczne - rozwija się bardzo dynamicznie.Strona w obecnej postaci powstała w lutym 2005 r. Jest stalerozwijana - dodawane są informacje dotyczące naszej dotychczasowejoferty handlowej, jak również rzeczy nowych  - wprowadzanychprzez nas do obrotu.Profil…
  ul. Lubelska 43 Olsztyn
 • Pomałecki Edward, inż. Biuro usług geodezyjno - kartograficznych

  Firma Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych inż. Edward Pomałecki działa na rynku od 1986 roku. Zdobywane przez lata doświadczenie zawodowe zapewnia najwyższą jakość wykonywanych przez nas usług. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na naszej stronie www.geodeta-biskupiec.pl
  Liszewskiego 8 Biskupiec
 • Geowymiar Tomasz Felis

  Wykonujemy: * mapy do celów projektowych * wytyczenia obiektów budowlanych * inwentaryzacje powykonawcze * podziały nieruchomości * wznowienia granic
  ul. Racławicka 3/15, Ostróda Ostróda
 • Abot

  Nasz celABOT B&J spółka z o.o. w Olsztynie powstało w 2002 roku zprzekształcenia firmy PHUP ABOT Jesteśmy więc organizmem młodym - itak, jak każdy młody organizm pragniemy szybko rosnąć i rozwijaćsię, zwłaszcza, że przedmiot naszej działalności - tworzywasztuczne - rozwija się bardzo dynamicznie.Strona w obecnej postaci powstała w lutym 2005 r. Jest stalerozwijana - dodawane są informacje dotyczące naszej dotychczasowejoferty handlowej, jak również rzeczy nowych  - wprowadzanychprzez nas do obrotu.Profil…
  ul. Lubelska 43 Olsztyn
 • Ar Planty Group

  OfertaPosiadamy m.in Hydrosiewnik FINN T60- wysoceefektywny, ekologiczny i ekonomiczny  do zakładaniatrawnika.Hydrosiew - biologiczny sposób zazielenianiaterenu polegający na hydromechanicznym pokrywaniu powierzchnipreparatem będącym mieszaniną złożoną z wody, nasion roślin,hydromulczu celulozowego, nawozów oraz substancji zabezpieczającychprzed erozją wodną i wietrzną oraz nadmiernym wysychaniem.Hydrohumusowanie - to pokrywanie hydrodynamiczneistniejącego podłoża materiałem organiczno-glebotwórczymwzbogaconym przez substancje odżywcze, próchnicze i inne. Zabiegużyźnia i stabilizuje  grunty jałowe pod wysiew.Realizujemy :Zieleń miejską i osiedlową - trawniki z siewu, hydrosiewu i zrolki,…
  ul. Warmińska 28 Olsztyn
 • Geo-Ekspres Usługi geodezyjno - kartograficzne Dumka R

  Ważniejsze projekty zrealizowane:- dla EUROVIA POLSKA S.A. oraz WARBUD S.A. od X 2008 r. do VI 2011r. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji: Budowa drogikrajowej S7 Elbląg-Olsztynek etap I na odc. Elbląg-Kalsk wraz zbudową drogi duławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7oraz rozbudowa węzła drogowego Raczki- dla MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. od VIII 2009 r. do X 2010 r.Kompleksowa obsługa geodezyjna przy: Budowa nowej siedzibyWarmińsko- Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego- dla…
  Ul. Gen. Kościuszki Tadeusza 26 Olsztynek
 • Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr inż. Tomasz Tomczyk

  Gwarantujemy Państwu pełną dyspozycyjność, terminowość i solidne wykonywanie robót w zakresie: sporządzanie map do celów projektowych pod wszelkiego rodzaju inwestycje: - tradycyjne analogowe, - numeryczne; tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza: - budynków - budowli - sieci uzbrojenia terenu pomiary realizacyjne (podczas budowy); wykonywanie podziałów nieruchomości (działek ewidencyjnych); wykonywanie wznowień granic działek; wykonywanie rozgraniczeń nieruchomości; sporządzenie dokumentacji do celów prawnych; aktualizacja ewidencji gruntów i budynków; pomiary objętości mas ziemnych; pomiar działek rolnych…
  ul. Kamienna 1A lokal nr 13 Oleck Olecko
 • Geopol Usługi geodezyjne Bejnarowicz T

  O FirmieUsługi Geodezyjne GEOPOL Tomasz BejnarowiczPosiadanepoświadczenia bezpieczeństwa do informacji oznaczonychklauzulą tajnegwarantują wykonanie wszystkich prac geodezyjnychzwiązanych z obiektamiwojskowymi a także z obiektami specjalnegoznaczenia.Firma, którą kieruję, przeszła pozytywnie audyt przeprowadzonyprzez Wojskowe Służby Informacyjne co zaowocowało wydaniemŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO TRZECIEGOSTOPNIA.więcej »
  Ul. Dembińskiego Henryka 1 Braniewo
 • usługi-geodezyjne24.pl Geodeta, geodezja

  Mapa do celów projektowych - wymagana jest jakozałącznik do projektu architektoniczno-budowlanego. Wykorzystujesię ją także na etapie projektowania przyłączy do budynku. Jest teżniezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonywana przezgeodetę - zazwyczaj poprzez uaktualnienie mapy zasadniczej. Mapazachowuje swoją ważność przez 6 miesięcy. W tym czasie projektantprzygotowuje i wkreśla projekt na jednej z kopii. Kolejny etap touzgodnienie projektu w ZUDPUzgadnianie ZUD - właściwie ZUDP to istniejący wwiększości starostw powiatowych Zespół Uzgadniania DokumentacjiProjektowej.…
  Niedziałkowskiego Mieczysława 19 Warszawa
 • Skocz do góry

  Zajmujemy się bezpłatnym doradztwem oraz sprzedażą ubezpieczeń:majątkowych (dom, mieszkanie), komunikacyjnych (OC, AC, NWWK, ASS,Pakiety), dla firm (ogień, kradzież, OC), turystycznych (kosztyleczenia za granicą, ASS, NNW), życiowych (emerytalne, kapitałowe)oraz zdrowotnych. Oferujemy Państwu produkty renomowanych firmubezpieczeniowych. Przygotujemy najkorzystniejszą ofertędostosowaną do Państwa potrzeb oraz możliwości finansowych zoptymalnym zakresem ochrony Państwa mienia. Oferujemy Państwukompleksową obsługę w zakresie zawierania nowych umówubezpieczenia, jak również dalszą obsługę polis ubezpieczeniowychzawartych w naszym biurze.
  ul. Kopernika 8/1 Olsztyn
 • Usługi Geodezyjne i Kartograficzne-Geodeta Dzieniszewski Geodezja

  Działamy na terenie całego powiatu iławskiego, a mianowicie naterenie gmin: iława, lubawa, susz, kisielice, zalewo.Kierownikiem prac jest geodeta uprawniony mgr inż. AndrzejDzieniszewski. 1. Pomiary do celów projektowych- mapy do celów projektowych,- mapy sytuacyjno - wysokościowe wykonywane w formieklasycznej,- mapy sytuacyjno - wysokościowe wykonywane w formiecyfrowej (DWG, DXF, DGN),- mapy aktualizacyjne,2. Tyczenie, inwentaryzacja obiektów naziemnych ipodziemnych - tyczenie osi kontrukcyjnych budynku- wyznaczanie reperu roboczego- wyznaczanie punktów głównych- inwentaryzacja powykonawcza budynku- inwentaryzacja…
  Ul. Daszyńskiego Ignacego 152 Iława
 • Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Miar-Pol

  miar-pol.plTwoja przegl?darka nie obs?uguje ramek.Przejd? na adres:.nazwa.pl
  1 Nowe Miasto Lubawskie
 • Leszek Sufranek

  WitamNasza firma wykonuje szeroki zakres prac geodezyjnych związanychbezpośrednioz budownictwem, a także z obsługą nieruchomości. Powyższe pracewykonujemyna zlecenie instytucji państwowych, przedsiębiorstw branżowych orazosób prywatnych.Dzięki ścisłej współpracy z wieloma firmami z branży geodezyjnej,budowlanejoraz architektonicznej posiadamy bardzo dobrą znajomość specyfikirynku budownictwai nieruchomości, zapewniając kompleksową obsługę. Korzystamy zwieloletniego doświadczenia firm partnerskich, funkcjonujących narynku od kilkudziesięciu lat,jak również współpracujemy z osobami młodymi. W wyniku takiegopołączenia jesteśmyw stanie praktycznie i skutecznie wykorzystać najnowszetechnologie, zapewniając jednocześnie wysoką…
  ul. Rataja 2/4 Olsztyn
 • Geoinvest Robert Roszkowiak

  Geodeta Ełk Usługi geodezyjne: - Mapy - Tyczenia - Inwentaryzacje - Pomiary kontrolne - Geodezyjna obsługa inwestycji - Podziały nieruchomości - Wznowienia granic
  Armii Krajowej 58/2u Ełk